Podkast om trearkitektur

Her deler arkitektene historiene om arkitekturen de selv har skapt, og tema de er opptatt av. Møt også andre fagpersoner som bidrar til fremragende byggekunst i tre.   

I denne podkasten utfordrer vi professor Anders Q. Nyrud: Hva kan forskningen med sikkerhet si om helsegevinstene ved bruk av tre innendørs?

I denne podkasten forteller lege og forsker Knut Ragnvald Skulberg at arbeid med folkehelse er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel.

Først ute i serien "Arkitektur og folkehelse" møter vi praktiserende arkitekt Tor Austigard i Austigard Arkitektur. Hans tema er arkitektens nevropsykologiske tilnærming til arkitekturen.

Her forteller arkitekt Ole Wiig i NSW Arkitektur og sivilingeniør Åge Holmstad i Moelven Limtre hvorfor det ikoniske terminalbygget til Oslo lufthavn ble bygget med tre og ikke stål. Begge hadde sentrale roller i utviklingen av flyplassen.