Betingelser for konferansen

I tillegg til prisen kommer merverdiavgift. 
Det tas forbehold om endringer i programmet.
Eventuelle endringer eller avbestillinger fra deltakere bes gjort skriftlig til
Vennligst ta kontakt hvis du har spørsmål.

Dato: Ikke fastsatt

Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Deltakeravgift
Kr. 2.700,- (eks mva)
Kr. 1 550,- for Wild Cardordningen (eks mva)
Kr 250,- Studenter (eks mva)
Deltakeravgiften inkl. bevertning.

Avbestilling:
Ved avbestilling innen 1 måned før gjennomføring refunderes hele deltakeravgiften
Ved avbestilling innen 14 dager før gjennomføring utløper belastes deltaker et gebyr på kr. 1 700,- (gjelder ikke studenter). Ved avbestilling etter 14 dager før gjennomføringen utløper belastes hele deltakeravgiften-

Ønsker du mer informasjon, kontakt
Knut Werner Lindeberg Alsén
Prosjektleder
knut@trearkitektur.no