Den nasjonale konferansen for trearkitektur 

Den viktigste møteplassen for formidling av fremragende trearkitektur. Trearkitektur på arkitektens premisser.

Torsdag 4. april 2024 | Kl 09.30-15.00 | på DOGA i Oslo

Den nasjonale konferansen formidler fremragende trearkitektur og retter seg spesielt mot arkitekter, i tillegg til andre aktører i byggenæringen, inkludert forskningsmiljø, offentlige myndigheter og leverandører. Konferansen er den viktigste møteplassen for samtaler omkring trearkitektur på arkitektens premisser.

Målsettingen for konferansen er å være et formidlingssted der alle aktører i byggenæringen får faglig påfyll, inspirasjon og bygger nettverk. Konferansen presenterer fremragende trearkitektur bygget i Norge og utlandet.

For hvem Selv om konferansen retter seg spesielt mot arkitekter, har dette blitt en viktig møteplass for alle aktører i hele verdikjeden som har en naturlig grenseflate mot bruken av tre som byggemateriale. Konferansens målgrupper er også rådgivere, byggherrer, eiendomsutviklere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien. Offentlige myndigheter, FoU-miljøer og studenter er en svært viktig målgruppe og leverandører av ny kunnskap.

Internasjonal Selv om konferansen i hovedsakelig formidler arbeider fra norske arkitekter og arkitektstudenter, har konferansen alltid hatt en åpen dør til resten av verden. Konferansen skal være en arena der aktører i byggenæringen kan skaffe seg innsikt også i utenlandske trender med bruk av tre i bygg.

Treprisen Den prestisjefulle "Treprisen" blir delt ut i konferansen. Dette er en arkitekturpris som deles ut for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale. Prisen ble opprettet i 1961 og deles ut av TreFokus i samarbeid med NAL. Prisen deles ikke ut hvert år.