Konferanseprogram 2022 

Konferanseprogrammet for 2020 er under utvikling 

I år setter arrangørene av Den nasjonale konferansen for trearkitektur spesielt fokus på verdien av tre i lys av sirkulærøkonomien og det grønne skiftet. Mange har felles mål om bedre utnyttelse av norsk råstoff fra trebaserte verdikjeder. Bruken av norsk trevirke vil kunne være ressursøkonomisk, bra for arkitekturen, lokal verdiskaping og miljøet. I dag er det mange brudd verdikjeden. Detaljert program kommer. 


Arkitekt og partner Michael Green fra det kanadiske selskapet Michael Green Architecture under konferansen i 2019.  Foto: Stig Marlon Weston
Arkitekt og partner Michael Green fra det kanadiske selskapet Michael Green Architecture under konferansen i 2019. Foto: Stig Marlon Weston