Bli konferansepartner

Alle konferansepartnere får en unik mulighet til å synliggjøre sine produkter overfor deltakerne. Maksimal oppmerksomhet får de som blir hovedpartner. De får anledning til å delta med faglige innlegg som del av konferanseprogrammet. 

Foto: Stig Marlon Weston
Foto: Stig Marlon Weston

Målgrupper for konferansen 
Konferansens målgruppe er arkitekter, arkitektstudenter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen og nasjonale og lokale myndigheter. Forskningsmiljøer og studenter er en viktig målgruppe for konferansen. På de foregående konferansene har det deltatt et flertall arkitekter og arkitektstudenter.

Hovedpartner
• 3 fribilletter for egne ansatte
• Faglig deltaker i det offisielle programmet og i panelsamtaler
• Plass til utstilling av egne produkter under konferansen
• Logo synlig på konferansemateriell og konferansens nettsider

Partner
• 2 fribilletter for egne ansatte
• Plass til utstilling av egne produkter under konferansen
• Logo synlig på konferansemateriell og konferansens nettsider

Støttespiller
• 1 fribilletter for egen ansatt
• Logo synlig på konferansemateriell og konferansens nettsider

Bli oppdatert på sosiale medier 
Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du mer opplysninger, ta kontakt med:
Konferanseleder Knut Werner Lindeberg Alsén
Epost: knut@trearkitektur.no
Mobil: 488 93 172