Bli konferansepartner


Alle konferansepartnere får en unik mulighet til å synliggjøre sine produkter overfor arkitekter, arkitektstudenter, lærere ved arkitektutdanningen, rådgivende ingeniører, byggherrer, offentlige beslutningstakere og andre aktører i byggenæringen. Ønsker man maksimal oppmerksomhet under konferansen må man bli hovedpartner. Alle hovedpartnere gis anledning til å delta med faglige innlegg som del av konferanseprogrammet. Tema for innlegget blir gitt av arrangørene. 

Foto: Stig Marlon Weston
Foto: Stig Marlon Weston

Målgrupper for konferansen
Konferansens målgruppe er arkitekter, arkitektstudenter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen og nasjonale og lokale myndigheter. Forskningsmiljøer og studenter er en viktig målgruppe for konferansen. På de foregående konferansene har det deltatt et flertall arkitekter og arkitektstudenter.

Hovedpartner
• 3 fribilletter for egne ansatte
• Faglig deltaker i det offisielle programmet og i panelsamtaler
• Plass til utstilling av egne produkter under konferansen
• Logo synlig på konferansemateriell og konferansens nettsider

Partner
• 2 fribilletter for egne ansatte
• Plass til utstilling av egne produkter under konferansen
• Logo synlig på konferansemateriell og konferansens nettsider

Støttespiller
• 1 fribilletter for egen ansatt
• Logo synlig på konferansemateriell og konferansens nettsider

Bli oppdatert på sosiale medier 
Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du mer opplysninger om hvordan du kan delta som parter, ta kontakt med:
Prosjektleder: Knut Werner Lindeberg Alsén
Epost: knut@trearkitektur.no
Mobil: 488 93 172