Den nasjonale konferansen for trearkitektur 

Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg spesielt mot arkitekter og arkitektstudenter, i tillegg til aktører i byggenæringen, forskningsmiljø og myndigheter. Konferansen har blitt den viktigste møteplassen for samtaler omkring trearkitektur på arkitektens premisser. 

Konferansen profil er fremragende trearkitektur, den er faglig uavhengig, og arrangeres hvert år på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). 

Målsetting
Målsettingen for Den nasjonale konferansen for trearkitektur er å være en arena hvor alle aktører i byggenæringen fra treet til bygget får faglig påfyll og inspirasjon. Konferansen presentere nye og fremragende prosjekter i Norge og utlandet. Konferansen arrangeres for 7. gang  i 2019. (saken fortsetter under) 

Hvem retter konferansen seg mot?
Selv om konferansen retter seg spesielt mot arkitekter og arkitektstudenter, har dette blitt en møteplass for aktører i hele verdikjeden som har en naturlig grenseflate mot bruken av trebruk i arkitektonisk sammenheng.

Konferansens målgrupper er også rådgivere, byggherrer, eiendomsutviklere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien. Offentlige myndigheter og FoU-miljøer er en svært viktig målgruppe og leverandør av ny kunnskap.

Treprisen
Den prestisjefulle "Treprisen" blir delt ut i konferansen. Dette er en arkitekturpris som deles ut for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale. Prisen ble opprettet i 1961 og deles ut av TreFokus i samarbeid med NAL. (Teksten fortsetter under)

Om arrangørene 
Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Bergen Arkitekthøgskole (BAS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Arkitektbedriftene i Norge og Norsk Treteknisk Institutt. TreFokus er teknisk arrangør.Den nasjonale konferansen for trearkitektur
Sekretariat - Sagaveien 3, 1430 Ås 

Konferansested: 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Maridalsveien 29 - Oslo 

(+47) 488 93 172

knut@trearkitektur.no


Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2017

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2016

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2015

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2014

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2013

Internasjonal

Selv om konferansen i hovedsakelig retter seg mot norske aktører, har konferansen  en åpen dør til resten av verden. Konferansen skal være et sentralt sted for deltakere å skaffe seg oversikt over utenlandske hovedtrender innen trearkitektur og bruk av tre i bygg, i tillegg til at konferansen kan bli et forum for at det skapes internasjonale innovasjonsprosesser og forskningssamarbeid. Dette er den eneste konferansen i sitt slag i Norge.

Bakgrunn 

TreFokus og prosjektleder tok i 2013 initiativet til at det ble etablert en årlig nasjonal konferanse som retter seg spesielt mot trearkitektur, på arkitektens premisser. Bakgrunnen var at bruken av tre på nye måter i bygg og trearkitektur har blitt voksende i Norge, samt at standarden på norsk trearkitektur har fått en internasjonal høy kvalitet. Norsk trearkitektur har over mange år markert seg både nasjonalt og internasjonal gjennom flere utmerkelser.