Den nasjonale konferansen for trearkitektur 

The Norwegian Conference on Wooden Architecture

Den nasjonale konferansen formidler fremragende trearkitektur og retter seg spesielt mot arkitekter og arkitektstudenter, i tillegg til andre aktører i byggenæringen, inkludert forskningsmiljø, offentlige myndigheter og leverandører. Konferansen er den viktigste møteplassen for samtaler omkring trearkitektur på arkitektens premisser.   


Konferansen blir arrangert for tiende gang fredag 20. oktober 2023. Den er faglig uavhengig og arrangeres i år på DOGA, i Oslo.

Målsetting
Målsettingen for konferansen er å være et formidlingssted der alle aktører i byggenæringen får faglig påfyll, inspirasjon og bygger nettverk. Konferansen presenterer alltid ny trearkitektur bygget i Norge og utlandet. 

Hvem retter konferansen seg mot?
Selv om konferansen retter seg spesielt mot arkitekter og arkitektstudenter, har dette blitt en viktig møteplass for aktører i hele verdikjeden som har en naturlig grenseflate mot bruken av tre som byggemateriale. Konferansens målgrupper er også rådgivere, byggherrer, eiendomsutviklere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien. Offentlige myndigheter og FoU-miljøer er en svært viktig målgruppe og leverandører av ny kunnskap.

Internasjonal

Selv om konferansen i hovedsakelig presenterer arbeider fra norske arkitekter og arkitektstudenter, har konferansen en åpen dør til resten av verden. Konferansen skal være en arena der aktører i byggenæringen kan skaffe seg innsikt i utenlandske hovedtrender med bruk av tre i arkitekturen. 

Treprisen
Den prestisjefulle "Treprisen" blir delt ut i konferansen. Dette er en arkitekturpris som deles ut for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale. Prisen ble opprettet i 1961 og deles ut av TreFokus i samarbeid med NAL.  Prisen deles ikke ut hvert år. 

Om arrangørene 
Konferansen har i løpet av 11 år vært arrangert i samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Bergen Arkitekthøgskole (BAS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Arkitektbedriftene i Norge, Norsk Treteknisk Institutt, White arkitekter, og Statsforvalteren Møre og Romsdal, Trefokus og Ingress,

Samarbeidspartnere om programmet i 2024: 
NTNU, NMBU, OsloMet, LOF arkitekter, Trefokus og Ingress,


Sekretariatet 
Prosjektleder Knut Werner Lindeberg Alsén Moerveien 12, 1430 Ås 

Konferansested: 
DOGA, Oslo 
Hausmanns gate 16 - Oslo 

(+47) 488 93 172

knut@trearkitektur.no


Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2019

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2017

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2016

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2015

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2014

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2013

Internasjonal

Selv om konferansen i hovedsakelig retter seg mot norske aktører, har konferansen  en åpen dør til resten av verden. Konferansen skal være et sentralt sted for deltakere å skaffe seg oversikt over utenlandske hovedtrender innen trearkitektur og bruk av tre i bygg, i tillegg til at konferansen kan bli et forum for at det skapes internasjonale innovasjonsprosesser og forskningssamarbeid. Dette er den eneste konferansen i sitt slag i Norge.

Bakgrunn 

Knut Werner Lindeberg Alsén og Aaasmund Bunkholt tok i 2013 initiativet til at det ble etablert en årlig nasjonal konferanse som retter seg spesielt mot trearkitektur, på arkitektens premisser. Bakgrunnen var at bruken av tre på nye måter i bygg og trearkitektur hadde blitt voksende i Norge, samt at standarden på norsk trearkitektur hadde fått en internasjonal høy kvalitet. I flere tiår har norsk trearkitektur markert seg både nasjonalt og internasjonal gjennom flere viktige utmerkelser og publikasjoner.