Den nasjonale konferansen for trearkitektur 

The Norwegian National Conference on Wooden Architecture

Den nasjonale konferansen formidler fremragende trearkitektur og retter seg spesielt mot arkitekter, i tillegg til andre aktører i byggenæringen, inkludert forskningsmiljø, offentlige myndigheter og leverandører. Konferansen er den viktigste møteplassen for samtaler omkring trearkitektur på arkitektens premisser. 

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2019. Michael Green
Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2019. Michael Green

The Norwegian National Conference on Wooden Architecture

The Norwegian National Conference on Wooden Architecture showcases outstanding wooden architecture and is tailored specifically for architects, as well as other stakeholders in the construction industry, including research institutions, public authorities, and suppliers. 

The conference serves as the primary forum for discussions about timber architecture from the architect's perspective. 

Målsettingen for konferansen er å være et formidlingssted der alle aktører i byggenæringen får faglig påfyll, inspirasjon og bygger nettverk. Konferansen presenterer fremragende trearkitektur bygget i Norge og utlandet.

For hvem Selv om konferansen retter seg spesielt mot arkitekter, har dette blitt en viktig møteplass for alle aktører i hele verdikjeden som har en naturlig grenseflate mot bruken av tre som byggemateriale. Konferansens målgrupper er også rådgivere, byggherrer, eiendomsutviklere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien. Offentlige myndigheter, FoU-miljøer og studenter er en svært viktig målgruppe og leverandører av ny kunnskap.

Internasjonal Selv om konferansen i hovedsakelig formidler arbeider fra norske arkitekter og arkitektstudenter, har konferansen alltid hatt en åpen dør til resten av verden. Konferansen skal være en arena der aktører i byggenæringen kan skaffe seg innsikt også i utenlandske trender med bruk av tre i bygg. 

Treprisen Den prestisjefulle "Treprisen" blir delt ut i konferansen. Dette er en arkitekturpris som deles ut for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale. Prisen ble opprettet i 1961 og deles ut av TreFokus i samarbeid med NAL.  Prisen deles ikke ut hvert år. 

Av hvem Konferansen har i løpet av 11 år vært arrangert i samarbeid mellom Trefokus og Ingress K.W.L.A., Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Bergen Arkitekthøgskole (BAS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Arkitektbedriftene i Norge, Norsk Treteknisk Institutt og NSW Arkitekter. Den senere tid har vi fått støtte av White arkitekter, Statsforvalteren Møre og Romsdal, OsloMet, LOF arkitekter og Norwegian Wood Cluster. 

Bakgrunnen I 2012 tok Knut Werner Lindeberg Alsén (Ingress K.W.L.A.) og Aaasmund Bunkholt (TreFokus) initiativet til at det ble etablert en årlig nasjonal konferanse som retter seg spesielt mot trearkitektur på arkitektens premisser. Bakgrunnen var at bruken av tre på nye måter i bygg og trearkitektur hadde blitt voksende i Norge, samt at standarden på norsk trearkitektur hadde fått en internasjonal høy kvalitet. I flere tiår har norsk trearkitektur markert seg både nasjonalt og internasjonal gjennom flere viktige utmerkelser og publikasjoner. I dag er Norge en viktig trenasjon. 

Hovedpartnere i 2024:Moelven, Rothoblaas, Alvdal Skurlag og Bergene Holm. 
Støttespillere i i 2024: OSODU, NTNU, NMBU, LOF arkitekter, NSW Arkitektur, Dark Arkitekter, MAD Arkitekter, White Arkitekter, Aanesland Treindustri og Norwegian Wood Cluster. 

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2019

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2018

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2017

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2016

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2015

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2014

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2013