Treprisen

Treprisen er en prisbelønning for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale. Prisen ble opprettet i 1961. Den tildeles arkitekter som har vist innovasjon og dristighet ved siden av teknisk og arkitektonisk riktig bruk av materialet tre. 

Treprisen kan ikke søkes. Vinneren utpekes av en jury som er alene om avgjørelsen. Siden 2013 har treprisen blitt delt ut på Den nasjonale konferansen for trearkitektur. 

Treprisen er en hederspris for god trearkitektur og tildeles arkitekter som har vist innovasjon og dristighet ved siden av teknisk og arkitektonisk riktig bruk av materialet tre. Treprisen skal også vektlegge at tre brukes på en god måte i kombinasjon med andre materialer samt at miljømessige forhold blir stadig mer vesentlig.

Treprisen er opprettet av Treopplysningsrådet, men forvaltes nå av TreFokus AS og utdeles i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund. Den er en hederspris for god trearkitektur i Norge og tildeles arkitekter som en anerkjennelse for særlige kunstneriske kvalifikasjoner og teknisk dyktighet ved riktig bruk og behandling av norsk trevirke som...