Vårkonferansen 2024 

Torsdag 4. april 2024 | Kl 09.30-15.00 | på DOGA i Oslo

Program

Tema: Arkitektur og kunstig intelligens

Torsdag 4. april 2024 | Kl 09.30-15.00 | på DOGA i Oslo

Bruk av kunstig intelligens blir et større paradigmeskifte enn verden opplevde med internett, blir det sagt. Vi stiller spørsmålet hvordan arkitektkontorene og resten av byggenæringen vil påvirkes av dette paradigmet? Til å svare har vi invitert verdens ledende arkitekter som forsker på temaet.  

Tim Fu
Tim Fu
Fabio Gramazio
Fabio Gramazio
Franz Forsberg
Franz Forsberg
Hugo Nilsen
Hugo Nilsen
Aksel Ludvigsen
Aksel Ludvigsen
Hege Voll Midtgaard
Hege Voll Midtgaard
Ramzi Hassan
Ramzi Hassan
Konstantinos Gavriil
Konstantinos Gavriil
Berit Sanness
Berit Sanness
Knut Magnar Sandland
Knut Magnar Sandland
Gabrielle Bergh
Gabrielle Bergh
Krister Moen
Krister Moen
Kjersti Kinderås
Kjersti Kinderås
Brage Banken Lervåg og Hugo Nilsen
Brage Banken Lervåg og Hugo Nilsen

08:30 Dørene åpnes
Forfriskninger, mingling og besøk i utstillingen

09.30 Velkommen
Knut Werner Lindeberg Alsén (Ingress) og Aasmund Bunkholt (TreFokus).

09.35 - 13.45 Sesjon 1 Arkitektur og kunstig intelligens
09.35 Kunstig intelligens og digital transformasjon. 
Arkitekt og informatiker Hugo Nilsen, CEO hos OCODU Design Lab

09.55 En ny arbeidsflyt - digital fabrikasjon.
Arkitekt Aksel Ludvigsen, Technology Lead LOF Architects

10.10 "Rethinking Architecture in the age of A.I."
Arkitekt Tim Fu, Studio Tim Fu (Overføres digitalt live)

10:30 Pause med mingling, aktiviteter på utstillingen og forfriskninger

Aktiviteter i utstillingen
- 3D-printing showcase
- Utstillinger & nye produkter og mye mer!
- 3DNet, stiller med det nyeste innen desktop 3D-printing

11:00 Making architects accountable again - Democratising the access to building knowledge. 
CEO Franz Forsberg, Spacio

11:20 Kunstig intelligens krever kunnskap og intelligens om treets materialegenskaper og mulighetsrom.
Bærekraftsjef Hege Voll Midtgaard, Bergene Holm

11:40 -12.25 Lunsj med mingling og besøk i utstillingen

12:25 Digital Materiality in Architecture.
Professor og arkitekt Fabio Gramazio, ETH Zürich (Overføres digitalt live)

12:55 Seeing is Believing: How Visual Technologies Empower Communities
Dr. Scient. Førsteamanuensis Ramzi Hassan, NMBU  

13:10 Dialog mellom foredragsholdere og konferansedeltakerne

13:45 Pause: Mingling og forfriskninger

14:00 - 15:00 Sesjon 2 Presentasjon av fagnettverk og grupper 

14.00 Geometry group- SINTEF
Forsker Konstantinos Gavriil, SINTEF 

14:10 NMBUtre
Prosjektleder Knut Magnar Sandland, NMBU
Førsteamanuensis Gabrielle Bergh, NMBU 

14.20 Norwegian Wood Cluster
Klyngeleder Berit Sanness 

14.30 InnoTre
Klyngeleder Krister Moen 

14.40 Wood Works! Cluster
Klyngeleder Kjersti Kinderås

14.50 AHO WORKS AWARDS (Fremragende bruk av tre i arkitektur)
Vinner Brage Banken Lervåg, AHO (Prosjekt: "Book exchange")  

15.00 Slutt

Konferansen strømmes

Programkomiteen

Programmet i år er utviklet av initiativtakerne til konferansen Knut Werner Lindeberg Alsén og Aasmund Bunkholt i nært samarbeid med arkitektene Hugo André Mowinckel Nilsen (OCODU) og Aksel Bruset Ludvigsen (LOF Arkitekter). 

Takk til Mona Gran Sukke og Hege Voll Midtgaard (Bergene Holm) for gode innspill. 

Den nasjonale konferansen formidler fremragende trearkitektur og retter seg spesielt mot arkitekter, i tillegg til andre aktører i byggenæringen, inkludert forskningsmiljø, offentlige myndigheter og leverandører. Konferansen er den viktigste møteplassen for samtaler omkring trearkitektur på arkitektens premisser. 

The Norwegian National Conference on Wooden Architecture

The Norwegian National Conference on Wooden Architecture showcases outstanding wooden architecture and is tailored specifically for architects, as well as other stakeholders in the construction industry, including research institutions, public authorities, and suppliers.

The conference serves as the primary forum for discussions about timber architecture from the architect's perspective.