Høstkonferansen 2023

Hovedtema: Arkitektur og kunstig intelligens 

IKKE MULIG Å MELDE SEG PÅ

Bruk av kunstig intelligens blir et større paradigmeskifte enn verden opplevde med internett, blir det sagt. Spørsmålet vi stiller under den 10. nasjonale konferansen for trearkitektur er hvordan arkitektkontorene og resten av byggenæringen vil påvirkes av dette paradigmet? Til å svare har vi invitert to av verdens ledende arkitekter som forsker temaet.  

Tid: Fredag 20. oktober 2023 Kl 08.50-15.00 
Sted: DOGA, OSLO 
Konferansen strømmes

Program

08.00-08.50 Kaffe og nettverking

08.50 Velkommen

09.00 - 09.30 SESJON 1: JUBILEUMSFOREDRAG
10 år med formidling av fremragende trearkitektur. Vi ser på gode prosjekter. 
Av konferansens initiativtakere: Knut Werner Lindeberg Alsén og Aasmund Bunkholt

Hvorfor flyplassen på Gardermoen ble bygget med tre
Av arkitekt og partner Ole Wiig i NSW Arkitektur

09.30 - 12.00 SESJON 2: ARKITEKTUR OG KUNSTIG   
Arkitekt og designer Tim Fu
Tim Fu var tidligere ansatt i Zaha Hadid Architects, og grunnla der en praksis med fokus på kunstig intelligens (KI) og design. I konferansen vil han dele sine erfaringer om bruk av KI i design. Nå arbeider Tim Fu i "Studio Tim Fu" med en høyteknologisk designpraksis og har blitt en pioner innen integreringen av KI i visjonær design. Fu har ledet ulike workshops ved Harvard GSD, PA Academy og han holder foredrag på universiteter og internasjonale konferanser verden over.

Arkitekt og professor Fabio Gramazio 
Fabio Gramazio er  professor i Arkitektur og Digital Produksjon ved Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich. Gramazio var medgrunnlegger av forskningsgruppen «Gramazio Kohler Research», som fokuserer på integreringen av ny teknologi i arkitektonisk design og bygningskonstruksjoner.

Gramazio er en ledende skikkelse innen feltene datadrevet design og digital fabrikasjon i arkitekturen. Hans forskning og praksis har bidratt betydelig til å fremme av bruk av datateknologi og robotteknologi i byggebransjen. Han har holdt foredrag og stilt ut arbeidene sine over hele verden og har mottatt utallige priser for sitt bidrag til fagfeltet.

KI-ekspert og miljødesigner Franz Forsberg 
Bruken avkunstig intelligens kan gi arkitektene mer helhetlige beslutningsgrunnlag for å ta reell, målbare klimavalg i de ulike designfasene. Men det krever at prosessene omkring deling av kunnskap i byggenæringen bli mer åpen. 

Dette sier miljødesigner Franz Forsberg i Spacio, et selskapet som har utviklet avansert alt-i-ett-programvare benyttes til å designe vakre og miljøeffektive bygninger, hvor smarte algoritmer, kunstig intelligens og innovativ datavisualisering benyttes. 

Samarbeid med NMBU og LOF Arkitekter
Denne sesjonen er utviklet i nært samarbeid med er arkitektene Hugo André Mowinckel Nilsen fra NMBU og Aksel Bruset Ludvigsen fra LOF Arkitekter. Begge jobber med digital fabrikasjon og virtuell virkelighet og vil holde innlegg. Begge vil innlede om temaet og leder panelsamtalen etterpå. 

Til å belyse treindustriens utfordringer med den nye KI-fremtiden, har vi invitert innovasjonssjef Mona Gran Sukke og bærekraftsjef Hege Voll Midtgaard fra Bergene Holm.  

12.00 LUNSJ OG NETTVERKSBYGGING

13.00 SESJON 3: PRESENTASJON AV ET NYTT FORSKNINGSPROSJEKT 
Av førsteamanuensis Dimirios Kraniotis ved Fakultet for teknologi, kunst og design OsloMet

13.30 SESJON 4: INDUSTRIELLE NYVINNINGER
Kommer 

14.00 SESJON 5: KOMMER

15.00 SLUTT


Våre hovedpartnere i 2023  

Våre støttespillere i 2023