PODKAST: Arkitektur og folkehelse

12.02.2024

 Foto: Knut R. Skulberg

Arkitektur og folkehelse

I denne podkasten forteller lege og forsker Knut Ragnvald Skulberg at arbeid med folkehelse er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. 

God folkehelse forebygger både psykisk og somatisk sykdom, sier han.

Knut Ragnvald Skulberg forsker på sammenhenger mellom arkitektur og folkehelse. Han er kommunelege i Elverum kommune og førsteamanuensis på Høgskolen Innlandet. Skulberg er utdannet lege og har en doktorgrad innen samfunnsmedisin. Han arbeider innen samfunnsmedisin, arbeidsmedisin og miljømedisin. Skulberg har deltatt på en rekke forskningsprosjekter om folkehelse.

Urban Ventilation
Skulberg deltar blant annet i prosjektet "Healthy Energy-efficient Urban Home Ventilation", kalt Urban Ventilation har som hovedmål å etablere kunnskap og anbefalinger til robuste ventilasjonsløsninger for private hjem i et urbant miljø.

Gruppen undersøker lastprofiler, eksponering av helserelaterte matforurensninger, fuktighet og bygningsfysikk. Med denne kunnskapen som grunnlag, vil det være mulig å øke energigjenvinning og muliggjøre topplast-reduksjon uten å degradere innemiljøet. Prosjektet skal gjennomføres ved bruk av litteratur- og statistikkstudier, laboratorieforsøk, fullskala eksperimenter, numerisk modellering og ekspert-workshops.

Critical Public Health Research Group
Denne forskergruppens mål er å skape et stimulerende og støttende akademisk miljø der mennesker med ulike interesser og på ulike stadier av sin akademiske karriere kan samles med den hensikt å dele og debattere ideer knyttet til folkehelse og helsefremming.

Forskergruppens mål er å skape et stimulerende og støttende akademisk miljø der mennesker med ulike interesser og på ulike stadier av sin akademiske karriere kan samles med den hensikt å dele og debattere ideer knyttet til folkehelse og helsefremming.

Konferanse om arkitektur 
og kunstig intelligens 

Bruk av kunstig intelligens blir et større paradigmeskifte enn verden opplevde med internett, blir det sagt. 

Under årets konferanse stiller vi spørsmålet hvordan arkitektkontorene og resten av byggenæringen vil påvirkes av dette paradigmet? 

Til å svare har vi invitert verdens ledende arkitekter som forsker på temaet.

Torsdag 4. april 2024 | Kl 09.00-16.00 | på DOGA i Oslo