PODKAST: Arkitektur og nevropsykolog

06.02.2024

 Foto: Austigard Arkitektur

Arkitektur og folkehelse

Først ute i serien "Arkitektur og folkehelse" møter vi praktiserende arkitekt Tor Austigard i Austigard Arkitektur. Hans tema er arkitektens nevropsykologiske tilnærming til arkitekturen.

Kan tre ha en positiv effekt på inneklima? Hva er myter og hva er fakta? Til å svare på disse spørsmålene inviterte vi forskere og ulike bransjer i byggenæringen til den 9. nasjonale konferansen for trearkitektur. Hovedtema på konferansen var arkitektur og folkehelse. 


Trebruk og folkehelse er et felt som er forsket relativt lite på. Under konferansen samlet vi nordiske forskere og arkitekter, offentlige byggherrer og bransjeforeninger til å undersøke koblingen mellom helseeffekter og naturlige byggematerialer brukt innvendig i bygg. Her belyste vi forskningsteorier, presenterte forskningsprosjekter og viste fremragende samtidsarkitektur som har tatt hensyn til nettopp innemiljø og helse. 

Tor Austigard er utdannet master i arkitektur ved University of Tokyo og NTNU. Han har også bachelor i nevropsykologi fra Universitetet i Oslo. I foredraget åpner Austigard med en innføring i fraktaler, et prinsipp som er kjent fra matematikken. En fraktal er form som man finner overalt i naturen, slik som snøkrystaller, sneglehus, trær, lungekapillærer og lynnedslag. Én fraktaldimensjon er det berømte gylne snitt.  

Konferanse om arkitektur 
og kunstig intelligens 

Bruk av kunstig intelligens blir et større paradigmeskifte enn verden opplevde med internett, blir det sagt. 

Under årets konferanse stiller vi spørsmålet hvordan arkitektkontorene og resten av byggenæringen vil påvirkes av dette paradigmet? 

Til å svare har vi invitert verdens ledende arkitekter som forsker på temaet.

Torsdag 4. april 2024 | Kl 09.00-16.00 | på DOGA i Oslo