PODKAST: Oslo lufthavn

22.01.2024

 Foto: AVINOR

Ikonisk byggekunst i tre

Oslo lufthavn

2023  

Her forteller arkitekt Ole Wiig i NSW Arkitektur og sivilingeniør Åge Holmstad i Moelven Limtre hvorfor det ikoniske terminalbygget til Oslo lufthavn ble bygget med tre og ikke stål. Begge hadde sentrale roller i utviklingen av flyplassen. 

OL på Lillehammer i 1994 ble et gjennombrudd for store konstruksjoner med lange spenn i tre, og kalles den nye renessansen innen trearkitektur i Norge. Terminalbygget på Gardermoen var ett av byggene som fikk tre som sentrale deler av konstruksjonen, som også er videreutviklet i nyere byggetrinn.

Arkitekt og partner Ole Wiig i NSW Arkitektur var sentral premissleverandør og del av konseptteamet under det første byggetrinnet til terminalbygget på Oslo lufthavn. Wiig forteller historien om hvorfor deler av terminalbygget ble bygget med tre og ikke stål. 

Tidligere teknisk sjef og daglig leder Åge Holmstad i Moelven Limtre deltar også. Holmstad var sentral i utviklingen av de tekniske nyvinningene innen limtre som ble benyttet på terminalbygget. Han vil også belyse hvilken betydning Gardermoen fikk for norsk treindustri.

After Work hos NSW Arkitektur 

Podkasten ble produsert under et After Work-arrangement hos NSW Arkitektur. Arrangementet var et samarbeid mellom Den nasjonale konferansen for trearkitektur, NSW Arkitektur og Moelven.

Podkasten er produsert av Knut Werner Lindeberg Alsén

OSLO LUFTHAVN: Oslo Lufthavn er hovedflyplass for all rute- og chartertrafikk i hovedstadsområdet. Flyplassen åpnet i oktober 1998, samtidig som Oslo lufthavn Fornebu ble nedlagt. Arkitektkonkurransen om Norges nye hovedflyplass – først på Hurum, senere på Gardermoen – ble vunnet av arkitektfirmaene Niels Torp, Skaarup & Jespersen og Narud Stokke Wiig (NSW). Disse dannet grunnlaget for felleskapet Aviaplan som oppdragsansvarlig. Les mer om Oslo lufthavn 

NSW ARKITEKTUR: Firmaet er etablert i hovedstaden Oslo, innlandsbyen Hamar og kystbyen Svolvær i Lofoten. Firmaet dekker hele spekteret innenfor arkitektur, fra interiørdesign til byplanlegging - nytt og gammelt, stort og lite. Les mer om NSW Arkitektur. 

MOELVEN LIMTRE: Moelven Limtre ble etablert i 1959 og levere i dag limtre til byggevarehandelen, byggeindustrien og små og store prosjekter. Bedriften har egen prosjekt- og ingeniøravdeling. Les mer om Moelven Limtre