After Work hos NSW Arkitektur

18.12.2023

 Foto: AVINOR

Arkitektfortellinger 

After Work-arrangement med mingling hos NSW Arkitektur

2023  

NSW Arkitektur og Den nasjonale konferansen for trearkitektur inviterer til en ettermiddag der du kan lære mer om et av de mest ikoniske byggene i den moderne norske trearkitekturhistorien: Terminalbygget til Oslo lufthavn Gardermoen. Arrangementet blir også produsert som podkast. 

Terminalbygget til Oslo lufthavn Gardermoen

Oslo lufthavn Gardermoen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Ikoniske bygg i norsk trearkitekturhistorie: 

Terminalbygget til Oslo lufthavn Gardermoen 

Under arrangementet spør vi hvorfor det ikoniske bygget ble bygget med tre og ikke stål, og hvilke ringvirkninger teminalbygget har hatt for norsk trearkitektur og norsk industri? Gardermoen ble åpnet for 25 år siden i år. 

OL på Lillehammer i 1994 ble et gjennombrudd for store konstruksjoner med lange spenn i tre, og kalles den nye renessansen innen trearkitektur i Norge. Terminalbygget på Gardermoen var ett av byggene der tre var sentrale del av takkonstruksjonen, som også er videreutviklet i nyere byggetrinn. 

Arkitekt og partner Ole Wiig i NSW Arkitektur var sentral premissleverandør og del av konseptteamet under det første byggetrinnet til terminalbygget på Oslo lufthavn. Wiig forteller historien om hvorfor deler av terminalbygget ble bygget med tre og ikke stål. 

Tidligere teknisk sjef og daglig leder Åge Holmstad i Moelven Limtre deltar også. Holmstad var sentral i utviklingen av de tekniske nyvinningene innen limtre som ble benyttet på terminalbygget. Han vil belyse utviklingen av limtre før, og hvilken betydning utviklingen av terminalbygget fikk for norsk treindustri i ettertid.

Arrangører: NSW Arkitektur og Den nasjonale konferansen for trearkitektur 

Tidspunkt: 5. desember 2023 kl 17-19.30 

Sted: I lokalene til NSW arkitektur (Rådhusgaten 27 (Inngang Rosenkrantz gate))

Programmet: Innspill og dialog 

Deltakere: Ole Wiig, Åge Holmstad, Aasmund Bunkholt og Knut Werner Lindeberg Alsén

Podkastproduksjon: Knut Werner Lindeberg Alsén

OSLO LUFTHAVN: Oslo Lufthavn er hovedflyplass for all rute- og chartertrafikk i hovedstadsområdet. Flyplassen åpnet i oktober 1998, samtidig som Oslo lufthavn Fornebu ble nedlagt. Arkitektkonkurransen om Norges nye hovedflyplass – først på Hurum, senere på Gardermoen – ble vunnet av arkitektfirmaene Niels Torp, Skaarup & Jespersen og Narud Stokke Wiig (NSW). Disse dannet grunnlaget for felleskapet Aviaplan som oppdragsansvarlig. Les mer om Oslo lufthavn

NSW ARKITEKTUR: Firmaet er etablert i hovedstaden Oslo, innlandsbyen Hamar og kystbyen Svolvær i Lofoten. Firmaet dekker hele spekteret innenfor arkitektur, fra interiørdesign til byplanlegging - nytt og gammelt, stort og lite. Les mer om NSW Arkitektur

MOELVEN LIMTRE: Moelven Limtre ble etablert i 1959 og levere i dag limtre til byggevarehandelen, byggeindustrien og små og store prosjekter. Bedriften har egen prosjekt- og ingeniøravdeling. Les mer om Moelven Limtre


SKREVET OM ARRANGEMENTET

Norwegian Wood Cluster (NWC): 

Fra stål til tre på Gardermoen

Det er 25 år siden det ikoniske terminalbygget på Gardermoen ble åpnet. På et seminar i regi av Den nasjonale konferansen for trearkitektur og NSW Arkitektur fikk vi historien bak hvorfor Gardermoens terminalbygning ble bygd i tre.

Foto: Berit Sanness
Foto: Berit Sanness

Arkitektur:

Takker Kleveland for tre på Gardermoen

At takkonstruksjonen på Gardermoen ble i tre kan vi takke Åse Kleveland for, sier Ole Wiig, 25 år etter at flyplassen stod ferdig. Før jul markerte NSW arkitektur at det var 25 år siden Gardermoen stod ferdig, med et arrangement i samarbeid med den nasjonale konferansen for trearkitektur.

Åse Kleveland. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Åse Kleveland. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Arkitektur:

Har Ole Wiig glemt Nordic Office of Architecture? 

I Arkitektur forteller Ole Wiig om sine erindringer fra den første utbyggingsfasen på Gardermoen. Han navngir arkitektene, men det ser ut til at han har glemt at Nordic Office of Architecture deltok. 

Oslo Lufthavn. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Oslo Lufthavn. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Arkitektur:

Hvorfor drive med historieforfalskning, Bjørn Olav Susæg?

Bjørn Olav Susæg i Nordic Office of Architecture skriver i Arkitektur at jeg i en orientering om første byggetrinn på Gardermoen har glemt å nevne at Nordic deltok den gangen. Hvor har han det fra? 

Ole Wiig. Foto: privat
Ole Wiig. Foto: privat