PODKAST: Arkitektur og folkehelse

01.03.2024

 Foto: Anders Q. Nyrud

Arkitektur og folkehelse

I denne podkasten utfordrer vi professor Anders Q. Nyrud: Hva kan forskningen med sikkerhet si om helsegevinstene ved bruk av tre innendørs?  

Ander Q. Nyrud underviser og forsker innen fagfeltene treteknologi og skogindustriell økonomi. Han er spesielt opptatt av å studere samspillet mellom treprodukter og funksjoner, estetikk og psykologiske effekter. Podkasten ble produsert under den 9. nasjonale konferansen for trearkitektur.

Nyrud underviser og forsker innen fagfeltene treteknologi og skogindustriell økonomi. Hans faglige interesser omfatter alle områder som påvirker lønnsomheten i norsk skogindustri. Bedre kunnskap om råvarer, industrielle produksjonsprosesser og markeder for skogprodukter kan bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet i den norske skogsektoren. 

Nyrud er spesielt opptatt av å studere treprodukters anvendelse (f.eks. funksjonelle, estetiske og psykologiske egenskaper) i perspektiv av vareegenskaper, industrielle produksjonsprosesser og markedskrav for sluttprodukter.

Anders Q. Nyrud. Foto: NMBU
Anders Q. Nyrud. Foto: NMBU

Konferansen om arkitektur og kunstig intelligens

Bruk av kunstig intelligens blir et større paradigmeskifte enn verden opplevde med internett, blir det sagt. 

Under årets konferanse stiller vi spørsmålet hvordan arkitektkontorene og resten av byggenæringen vil påvirkes av dette paradigmet? 

Til å svare har vi invitert verdens ledende arkitekter som forsker på temaet.

Torsdag 4. april 2024 | Kl 09.00-16.00 | på DOGA i Oslo