TREARKITEKTUR.no  

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2013 - 2023

Vi inviterer til jubileumskonferanse 

Den nasjonale konferansen for trearkitektur / The Norwegian Conference on Wooden Architecture

Fredag 20. oktober 2023

Sett av fredag den 20. oktober. Bli med og bli inspirert på jubileumskonferansen vår. I 10 år har vi synliggjort nasjonal og internasjonal trearkitektur og bruken av tre som byggemateriale.  

Konferansen retter seg mot arkitekter, interiørbransjen, helsepersonell, private og offentlige byggherrer og eiendomsutviklere, entreprenører, rådgivere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien. Offentlige beslutningstakere og FoU-miljøer og studenter vil ha stor nytte av å delta. Konferansen som er den eneste i sitt slag, arrangeres på DOGA i Oslo

Tidspunkt: Fredag 20. oktober kl 08.50 - 16.00
Sted: DOGA
Samarbeidspartnere: NTNU, NMBU, White arkitekter, Statsforvalteren Møre og Romsdal, Trefokus og Ingress


Våre hovedpartnere i 2023  

Våre støttespillere i 2023 

Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg spesielt mot arkitekter og arkitekt-studenter som søker ny kunnskap omkring bruk av tre i arkitektur. 

Trearkitektur.no

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 

Prosjektleder Knut Werner Lindeberg Alsén, Ingress K.W.L.A, Moerveien 12, Ås 

Telefonnummer
Telefon: 0047-488 93 172

E-post
knut(att)trearkitektur.no 

Årets hovedpartnere 
Moelven
Rothoblaas
Alvdal Skurlag