Trearkitektur.no  

Formidling av fremragende trearkitektur 


Stor interesse for trearkitektur blant unge arkitekter

Den 7. nasjonale konferansen for trearkitektur

I år var det rekordoppmøte blant unge arkitekter og arkitektstudenter på Den 7. nasjonale konferansen for trearkitektur. Konferansen var som vanlig tettpakket med norske og utenlandske foredragsholdere. I år ønsket arrangørene å spesielt formidle hvordan de unge, norske arkitektkontorene velger å løse ulike oppgaver med tre. 


Aktuelt fra Trearkitektur.no 

Prosjekter i liten skala, slik som hytter og eneboliger, fungerer ofte som et laboratorium for utvikling av ny arkitektur, også trearkitektur. Gode eksempler fanges jevnlig opp av norske og internasjonale tidsskrifter og nettsteder.

Den nasjonale konferansen for trearkitektur

The Norwegian Conference of Wooden Architecture 2019

Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg spesielt mot arkitekter og arkitektstudenter, i tillegg til aktører i byggenæringen, forskningsmiljø og myndigheter. Konferansen er den viktigste møteplassen for samtaler omkring trearkitektur på arkitektens premisser. 

Konferansen som er den eneste i sitt slag, arrangeres hvert år på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). 

Hovedpartnere under konferansen 2019  

Partnere under konferansen 2019  

Skriv inn undertittel her

Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg spesielt mot arkitekter og arkitekt-studenter som søker ny kunnskap omkring bruk av tre i arkitektur. 

Trearkitektur.no

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 

Konferanseadresse
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Maridalsveien 29, Olso 

Sekretariatet  
Prosjektleder Knut Werner Lindeberg Alsén
Ingress K.W.L.A, Sagaveien 3, Ås 

Arkitektfaglig ansvarlig, professor Marius Nygaard, Arkitektur og designhøgskolen AHO

Telefonnummer
Telefon: 0047-488 93 172

E-post
knut(att)trearkitektur.no 

Årets hovedpartnere 
Moelven
Alvdal Skurlag 
Rothoblaas

Årets partnere
TEWO 
Splitkon
BareTre