Hvorfor bygger unge arkitekter med tre?

Onsdag 13. november 2019

Prosjekter i liten skala, slik som hytter og eneboliger, fungerer ofte som et laboratorium for utvikling av ny arkitektur, også trearkitektur. Gode eksempler fanges jevnlig opp av norske og internasjonale tidsskrifter og nettsteder. Vi har invitert unge, norske arkitektkontorer som har markert seg med treprosjekter av høy kvalitet. 


Aktuelt fra årets konferanse  

Prosjekter i liten skala, slik som hytter og eneboliger, fungerer ofte som et laboratorium for utvikling av ny arkitektur, også trearkitektur. Gode eksempler fanges jevnlig opp av norske og internasjonale tidsskrifter og nettsteder.

Ingeniørene i Degree of Freedom skaper avanserte, store trekonstruksjoner basert på kunnskap fra sin erfaring med komplekse bygg i betong og stål. Det utradisjonelle selskapet kaller seg et arkitekturorientert ingeniørkontor. Degree of Freedom kommer til den nasjonale konferansen for trearkitektur som arrangeres på AHO onsdag den 13. november.

Arkitekt Andrew Waugh i Waugh Thistleton Architects er én av de internasjonale pionerene i utviklingen av ny, urban trearkitektur. Waugh er invitert som hovedinnleder på Den 7. nasjonale konferansen for trearkitektur.

Velkommen til den 7. nasjonale konferansen for trearkitektur (2019)

The 7th Norwegian National Conference of Wooden Architecture 2019

Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg spesielt mot arkitekter og arkitektstudenter, i tillegg til aktører i byggenæringen, forskningsmiljø og myndigheter. Konferansen er den viktigste møteplassen for samtaler omkring trearkitektur på arkitektens premisser. 

Konferansen som er den eneste i sitt slag, arrangeres hvert år på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Hovedpartnere under årets konferanse  

Partnere under årets konferanse  

Skriv inn undertittel her

Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg spesielt mot arkitekter og arkitekt-studenter som søker ny kunnskap omkring bruk av tre i arkitektur. 

Trearkitektur

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 

Konferanseadresse
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Maridalsveien 29, Olso 

Sekretariatet  
Prosjektleder Knut Werner Lindeberg Alsén
Ingress K.W.L.A.
Sagaveien 3, Ås 

Telefonnummer
Telefon: 0047-488 93 172

E-post
knut(att)trearkitektur.no 

Årets hovedpartnere 
Moelven
Alvdal Skurlag 
Rothoblaas

Årets partnere
TEWO 
Splitkon
BareTre