Trearkitektur.no  

Formidling av fremragende trearkitektur 

Velkommen til den 8. nasjonale konferansen for trearkitektur 

Hovedtema: Verdien av norsk tre i arkitekturen

Onsdag 28. november 2022

I år setter arrangørene av Den nasjonale konferansen for trearkitektur spesielt fokus på verdien av tre i lys av sirkulærøkonomien og det grønne skiftet. Mange har felles mål om bedre utnyttelse av norsk råstoff fra trebaserte verdikjeder. Bruken av norsk trevirke vil kunne være ressursøkonomisk, bra for arkitekturen, lokal verdiskaping og miljøet. I dag er det mange brudd verdikjeden. Detaljert program kommer. 


Hovedpartnere under årets konferanse (2022)  


Aktuelt fra Trearkitektur.no 

Prosjekter i liten skala, slik som hytter og eneboliger, fungerer ofte som et laboratorium for utvikling av ny arkitektur, også trearkitektur. Gode eksempler fanges jevnlig opp av norske og internasjonale tidsskrifter og nettsteder.

Den nasjonale konferansen for trearkitektur

The Norwegian Conference on Wooden Architecture

Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg mot alle aktører i byggenæringen, forskningsmiljø og myndigheter. Konferansen er den viktigste møteplassen for samtaler omkring trearkitektur på arkitekturens premisser. 

Konferansen som er den eneste i sitt slag, arrangeres hvert år på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). 

Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg spesielt mot arkitekter og arkitekt-studenter som søker ny kunnskap omkring bruk av tre i arkitektur. 

Trearkitektur.no

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 

Konferanseadresse
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Maridalsveien 29, Olso 

Sekretariatet  
Prosjektleder Knut Werner Lindeberg Alsén
Ingress K.W.L.A, Moerveien 12, Ås 

Telefonnummer
Telefon: 0047-488 93 172

E-post
knut(att)trearkitektur.no 

Årets hovedpartnere 
Moelven
Rothoblaas