Stjernearkitekt Michael Green besøker årets nasjonale konferanse for trearkitektur

Onsdag 13. november 2019

Det store trekkplasteret under årets konferanse er stjernearkitekten Michael Green fra Canada. Green har blitt verdenskjent for budskapet om hvordan byggenæringen kan lykkes med å bygge flere boliger samtidig som man reduserer klimatrusselen. 

Aktuelt fra årets konferanse  

Det store trekkplasteret til årets nasjonale konferanse for trearkitektur er stjernearkitekten Michael Green fra Canada. Green har blitt verdenskjent for budskapet om hvordan byggenæringen kan lykkes med å bygge flere boliger samtidig som man reduserer klimatrusselen.

Programmet for den 7. nasjonale konferansen for trearkitektur er klart. Et av de de viktigste tema under årets konferanser er å belyse samarbeidet mellom arkitekten og ingeniøren.

Velkommen til den 7. nasjonale konferansen for trearkitektur (2019)

The 7th Norwegian National Conference of Wooden Architecture 2019

Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg spesielt mot arkitekter og arkitektstudenter, i tillegg til aktører i byggenæringen, forskningsmiljø og myndigheter. Konferansen er den viktigste møteplassen for samtaler omkring trearkitektur på arkitektens premisser. 

Konferansen som er den eneste i sitt slag, arrangeres hvert år på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Hovedpartnere under årets konferanse  

Partnere under årets konferanse  

Skriv inn undertittel her

Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg spesielt mot arkitekter og arkitekt-studenter som søker ny kunnskap omkring bruk av tre i arkitektur. 

Trearkitektur

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 

Konferanseadresse
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Maridalsveien 29, Olso 

Sekretariatet  
Prosjektleder Knut Werner Lindeberg Alsén
Ingress K.W.L.A.
Sagaveien 3, Ås 

Telefonnummer
Telefon: 0047-488 93 172

E-post
knut(att)trearkitektur.no 

Årets hovedpartnere 
Moelven
Alvdal Skurlag 
Rothoblaas
Woodcon 

Årets partnere
TEWO 
Pretre 
Splitkon
Sioo:X
BareTre