Trearkitektur.no  

Velkommen til den 9. nasjonale konferansen for trearkitektur 

Hovedtema: Interiørarkitektur og folkehelse

Mandag 17. april 2023

Detaljert program under 

Formålet med årets konferanse er å belyse hvordan tre brukt innendørs påvirker vår helse. Aktører i byggenæringen og forskningsmiljøet argumenterer for at denne koblingen er positiv. Vi spør hva som er fakta og hva som er hypoteser? 

Trebruk og folkehelse er et felt som er forsket relativt lite på. Til konferansen er ulike aktører og fagpersoner invitert, fra arkitektkontor, forskning, offentlige byggherrer og bransjeforeninger. Sammen skal vi undersøke koblingen mellom helseeffekter og naturlige byggematerialer brukt innvendig i bygg.

Under konferansen vil vi belyse forholdet mellom interiørarkitektur og folkehelse. Noen av våre fremste forskere fra Skandinavia vil presentere pågående forskning på temaet. Her undersøkes blant annet hvordan tre i bygg påvirker blant annet hormoner, hjerneaktivitet og hjerterytme. Andre prosjekter tar for seg forholdet mellom arkitektur og nevrologi, og hvordan vi reagerer perseptuelt.

Under konferansen presenteres også nye ferdige forbildeprosjekter, der man har tatt hensyn til ny kunnskap på området. Til slutt vil vi drøfte hvordan fremtidens arkitektur - basert på nye fakta - vil endre seg, og ikke minst foredlingen av byggematerialer. Spørsmålet er om hele verdikjeden må tenke nytt? Vi vil drøfte hvordan ny faktabasert kunnskap om menneskets møte med tre kan føre til innovativ bruk av materialer og med dette kanskje en ny arkitekturpraksis?

For hvem? 
Konferansen retter seg mot arkitekter, interiørbransjen, helsepersonell, private og offentlige byggherrer og eiendomsutviklere, entreprenører, rådgivere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien. Offentlige beslutningstakere og FoU-miljøer og studenter vil ha stor nytte av å delta.  

Fakta 

Hovedtema: Arkitektur og folkehelse
Formål: Synliggjøre ny faktabasert kunnskap om helsegevinster med bruk av naturlige materialer i bygg
Tidspunkt: 
Mandag 17. april kl 09.00 - 16.00
Sted: DOGA
Samarbeidspartnere i denne konferansen: NTNU, NMBU, White arkitekter, Statsforvalteren Møre og Romsdal, Trefokus og Ingress

Program

(Under utvikling)

08.00-08.50 Kaffe, besøk hos utstillere og nettverking

08.50 Velkommen

09.00 INNSPILL TIL DAGENS TEMA
Interiørarkitektens rolle og fremtidsvisjoner
Visepresident Kaja K Geiran, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) og Interiørarkitekt MNIL hos Cadi interiørarkitekter

Design innenfor helsemiljø og arkitektur
Avdelingsleder, partner, Interiørarkitekt MNIL Morten Kaels, SPINN Arkitekter 

Arkitektens nevropsykologiske tilnærming til arkitekturen
Arkitekt Tor AustigardAustigard Arkitektur

09.30 SESJON 1: ARKITEKTUR OG FOLKEHELSE 
Arkitektur og folkehelse 
Kommunelege og førsteamanuensis Knut Ragnvald Skulberg, Elverum kommune og Høgskolen i Innlandet

Sykehuset i møte med arkitektur og folkehelse
Innleder er ikke avklart

Dialog med panel og deltakerne

10.30 PAUSE, NETTVERKING OG BESØK I UTSTILLINGEN

10.50 SESJON 2: HYPOTESER, FORSKNING OG FAKTA
Biofili-hypotesen og arkitektur
Arkitekt og senterleder Pasi Aalto, NTNU Wood

Arkitektur og helse i et antropologisk perspektiv
Innleder er ikke avklart

Betydning av kontekst for matopplevelse
Seniorforsker Margrethe Hersleth, sensorikk og forbrukeradferd i Nofima

Hva kan vi med sikkert si om helsegevinster ved bruk tre inne i bygg?
Professor Anders Q. Nyrud, NMBU

Dialog med panel og deltakerne

12.15 LUNSJ, NETTVERKING OG BESØK I UTSTILLINGEN

13.00 SESJON 3: PÅGÅENDE FORSKNING OG NY KUNNSKAP
Eksperimentell studie over helseutfall ved avgassing fra trevirke
Kommunelege og førsteamanuensis Knut Ragnvald Skulberg, Elverum kommune og Høgskolen i Innlandet

Folkehelse og arkitektur
FoU-leder Bjarte Bye Løfaldli, Helseinnovasjonssenteret

WOOD for HEALTH: Wood in European health care buildings
Seniorforsker Ulrich Hundhausen, Treteknisk 

Pilotstudie: Kan naturlige materialer ha en positiv effekt på helsen? 
Virksomhetsleder Bror Sundquist,  Luleå tekniske universitet 

Ny undersøkelse: Synlig treinteriør gir godt psykososialt miljø
Daglig leder Hilde Widerøe Wibe, Norske Trevarer 

Dialog med panel og deltakerne

14.15 SESJON 4 PRESENTASJON AV FORBILDEBYGG
Nye dronning Silvia barn- og ungdomssykehus
Arkitekt Jens Axelsson, White arkitekter

Borgafjellet Barneskule (Os kommune)
Sivilarkitekt/diplomingeniør Bjørn Feltens, Link Arkitektur  

Dialog med panel og deltakerne

14.50  PAUSE, NETTVERKING OG BESØK I UTSTILLINGEN

15.15 SESJON 5: FREMTIDENS ARKITEKTUR BASERT PÅ NYE FAKTA
Dialog med innledere, panel og deltakerne

16.00 SLUTT


Våre hovedpartnere   

Våre støttespillere 

Den nasjonale konferansen for trearkitektur

The Norwegian Conference on Wooden Architecture

Konferansen retter seg mot arkitekter, interiørbransjen, helsepersonell, private og offentlige byggherrer og eiendomsutviklere, entreprenører, rådgivere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien. Offentlige beslutningstakere og FoU-miljøer og studenter vil ha stor nytte av å delta.

Konferansen som er den eneste i sitt slag, arrangeres på DOGA i Oslo 

Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg spesielt mot arkitekter og arkitekt-studenter som søker ny kunnskap omkring bruk av tre i arkitektur. 

Trearkitektur.no

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 

Prosjektleder Knut Werner Lindeberg Alsén, Ingress K.W.L.A, Moerveien 12, Ås 

Telefonnummer
Telefon: 0047-488 93 172

E-post
knut(att)trearkitektur.no 

Årets hovedpartnere 
Moelven
Rothoblaas
Alvdal Skurlag