TREARKITEKTUR.no  

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2024

After Work-arrangement med mingling hos NSW arkitektur

Ikoniske bygg i norsk arkitektur: Terminalbygget til Gardermoen

Den nasjonale konferansen for trearkitektur og NSW arkitektur inviterer til en ettermiddag der du kan lære mer om et av de mest ikoniske byggene i den moderne norske arkitekturhistorien. Vi spør hvorfor det ikoniske terminalbygget på Gardermoen ble bygget med tre og ikke stål, og hvilke ringvirkninger dette bygget har hatt for norsk arkitektur og norske industri. Gardermoen ble åpnet for 25 år siden i år.

OL på Lillehammer i 1994 ble et gjennombrudd for store konstruksjoner med lange spenn i tre, og kalles den nye renessansen innen trearkitektur i Norge. Terminalbygget på Gardermoen var ett av byggene som fikk tre som sentrale deler av konstruksjonen, som også er videreutviklet i nyere byggetrinn.

Arkitekt og partner Ole Wiig i NSW Arkitektur var sentral premissleverandør under det første byggetrinnet til terminalbygget på Gardermoen. Wiig vil fortelle hvorfor deler av terminalbygget ble bygget med tre og ikke med stål. Tidligere teknisk sjef og daglig leder Åge Holmstad i Moelven Limtre deltar også. Holmstad var sentral i utviklingen av de tekniske nyvinningene i tre, og vil også belyse hvilken betydning Gardermoen fikk norsk treindustri fremtiden.

Arrangører: NSW arkitektur og Den nasjonale konferansen for trearkitektur 
Sted: I lokalene til NSW arkitektur (Rådhusgaten 27 (Inngang Rosenkrantz gate)) 
Tidspunkt: 5. desember 2023 kl 17-19.30 
Programmet: Innspill og dialog 
Deltakere: Arkitekt Ole Wiig, Åge Holmstad, Aasmund Bunkholt og Knut Werner Lindeberg Alsen

Om NSW arkitektur

Firmaet er etablert i hovedstaden Oslo, innlandsbyen Hamar og kystbyen Svolvær i Lofoten. Firmaet dekker hele spekteret innenfor arkitektur, fra interiørdesign til byplanlegging - nytt og gammelt, stort og lite.

Påmelding: 
NB! Begrenset antall plasser
Knut Werner Lindeberg Alsen. Merk After work NSW: knut (att) trearkitektur.no 

Konferanse om arkitektur og kunstig intelligens på DOGA

Torsdag 4. april 2024 på DOGA

Arkitekter og aktører i byggenæringen har satt bruken av kunstig intelligens høyt på dagsorden. Noen bedrifter har allerede satt inn ressurser til å møte det nye paradigmeskiftet. På konferansen i 2024 bidrar verdensledende arkitekter og bedrifter som utforsker kunstig intelligens (KI). 

Konferansen retter seg mot arkitekter, interiørbransjen, helsepersonell, private og offentlige byggherrer og eiendomsutviklere, entreprenører, rådgivere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien. Offentlige beslutningstakere og FoU-miljøer og studenter vil ha stor nytte av å delta. Konferansen som er den eneste i sitt slag, arrangeres på DOGA i Oslo

Bildet over er laget av Hugo André Mowinckel Nilsen (NMBU) ved hjelp av kunstig intelligens. 

Våre hovedpartnere i 2024  

Våre viktige støttespillere i 2024 

Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg spesielt mot arkitekter og arkitekt-studenter som søker ny kunnskap omkring bruk av tre i arkitektur. 

Trearkitektur.no

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 

Prosjektleder Knut Werner Lindeberg Alsén, Ingress K.W.L.A, Moerveien 12, Ås 

Telefonnummer
Telefon: 0047-488 93 172

E-post
knut(att)trearkitektur.no 

Hovedpartnere 2023 
OsloMet
NMBU
Bergene Holm
Moelven 
Rothoblaas
Alvdal Skurlag
LOF arkitekter