Velkommen til After Work hos LOF Arkitekter

24.02.2024

 Foto: LOF Arrkitekter

LOF Arkitekter og Den nasjonale konferansen for trearkitektur inviterer til en ettermiddag der vi forteller om et prosjekt der tre skal brukes i transformasjonen av eksisterende bygningsmasse. 

Vi stiller også spørsmål om hvor bærekraftig trebruk egentlig er. 

Under arrangementet orienterer vi om digital teknologi, som en oppladning mot konferansen for trearkitektur som arrangeres torsdag 4. april på DOGA. Tema for konferansen arkitektur og kunstig intelligens. 

TEMA: Trebyggeri og transformasjon 

Transformasjon av et bykvartal ved Carl Berner/Sinsen

Hasleveien, Carl Berner. Foto: Gjelsten Bolig

Om After Work-arrangementet hos LOF Arkitekter 

Arrangører: LOF Arkitekter og Den nasjonale konferansen for trearkitektur

Sted: I lokalene til LOF arkitekter Rosenborggata 19C

Tidspunkt: 6. mars 2024 kl 17-19.30

Deltakere After Work  
Anne Pia Møllenhus; daglig leder og partner i LOF Arkitekter. Aksel Bruset Ludvigsen, arkitekt og teknologiutvikler i LOF Arkitekter. John Martin Pedersen (Gjelsten Bolig)
Julie Lyslo Skullestad (Aase Gruppen), Gunnar Adolf Aanesland (Aanesland Treindustrier), Aasmund Bunkholt (Trefokus/NTNU/NMBU) Knut Werner Lindeberg Alsén (Den nasjonale konferansen for trearkitektur)

Arrangementet er gratis
Påmelding per epost til abl@lof.no 

PROGRAM

Velkomstord:
Av Anne Pia Møllenhus – Daglig leder i LOF Arkitekter

Introduksjon til temaet
Av Knut Werner Lindeberg Alsén– Møteleder og leder av Den nasjonale konferansen for trearkitektur

Gjeldende teknologi på verdensbasis – Hvor langt unna er vi i Norge?
Av Aksel Bruset Ludvigsen – Arkitekt/teknologiutvikler i LOF Arkitekter

Transformasjon av et bykvartal ved Carl Berner/Sinsen
Hvilke muligheter og utfordringer ligger i å benytte tre ved transformasjon av eksisterende bygningsmasse? Gjelsten Bolig har over tid jobbet med å transformere et kvartal 7 minutter gange fra Carl Berner T-banestasjon. Prosjektet tar sikte på å gjenbruke om lag 90 prosent av eksisterende bygningsmasse i betong. Målsetningen er at det som skal bygges på i høyden, skal utføres med trekonstruksjoner. 
Av John Martin Pedersen – Utviklingsdirektør i Gjelsten Bolig

Å bygge i tre – Er det egentlig bærekraftig? Fakta, myter og usikkerheter. Hva må til for at trebyggeri kan sies å være en bærekraftig løsning?
Av Julie Lyslo Skullestad – Seniorrådgiver LCA og leder for bærekraft i Aase Gruppen

Panelsamtale
Til denne samtalen har vi invitert ulike aktører i byggenæringen som vil deles erfaringer. Vi spør hvorfor det ikke bygges mer i tre, og belyser på årsakene. Kan det være kostnader, eller er det andre faktorer som er «showstoppere»? Vi også samtale om hva skal til for å få en bærekraftig totaløkonomi i byggeprosjekter av tre, og hva som skal til for å øke frekvensen. 

I panelet: John Martin Pedersen (Gjelsten Bolig), Julie Lyslo Skullestad (Aase Gruppen), Gunnar Adolf Aanesland (Aanesland Treindustrier) og Aasmund Bunkholt (Trefokus/NTNU/NMBU).

Avslutning med mingling og nettverksbygging


LOF ARKITEKTER har spisskompetanse innen transformasjon og byutvikling, rehabilitering og tilbygg, bolig- og næringsbygg. Kontoret har gjennomført flere store byutviklingsoppdrag blant annet i Bjørvika, Hasle og på Majorstuen. For tiden jobber vi med et av de største byfornyelsesoppdragene i Sandvika og på Carl Berner i Oslo. Les mer

AASE GRUPPEN utgjør en kompetent stab på 50 tømrermestere, ingeniører og sivilingeniører med bred praktisk erfaring og høy teoretisk kompetanse. Gjennom sine prosjekter forvalter og skaper selskaper verdier for om lag 10 milliarder kroner. Les mer

GJELSTEN BOLIG er en Oslobasert boligutvikler som eies av Gjelsten Bolig. Siden starten i 2007 har Gjelsten Bolig utviklet og solgt mer enn 1200 boliger til en samlet verdi av 7 milliarder kroner. For tiden har vi cirka 2000 boliger under utvikling. Les mer

AANESLAND TREINDUSTRI ble etablert i Birkeland i 1945. Gjennom tre generasjoner har bedriften gått gjennom et bredt produktspekter. Selskapet produserer blant annet limtre, og har levert bærende konstruksjoner i materialet til blant annet Oslo lufthavn. Les mer


Tema: Arkitektur og kunstig intelligens
Torsdag 4. april 2024 | Kl 09.00-16.00 | på DOGA 

Arkitekt og designer Tim Fu (tidligere Zaha Hadid Architects) deltar
Arkitekt og designer Tim Fu (tidligere Zaha Hadid Architects) deltar

Bruk av kunstig intelligens blir et større paradigmeskifte enn verden opplevde med internett, blir det sagt.

Under årets konferanse stiller vi spørsmålet hvordan arkitektkontorene og resten av byggenæringen vil påvirkes av dette paradigmet?

Til å svare har vi invitert verdens ledende arkitekter som forsker på temaet.