Velkommen til BarTalk på toppen av DARK-huset

03.05.2024

DARK Arkitekter, Degree of Freedom og Den nasjonale konferansen for trearkitektur inviterer til BarTalk på toppen av DARK-huset. 

Samtalen handler om hvordan et av Norges mest bærekraftige trebygg ble laget.  

Spor X, Drammen. Foto: Einar Aslaksen

Om BarTalk-arrangementet hos DARK Arkitekter 

Arrangører: DARK Arkitekter, Degree of Freedom og Den nasjonale konferansen for trearkitektur

Sted: DARK-huset på Skøyen, Drammensveien 130, inngang A5. 

Tidspunkt: Etter faglig påfyll, blir det mingling og bar på takterrassen. 6. juni kl 16.30 (faglig program starter kl 17.00).

Det blir lett servering og øl under arrangementet. Etter faglig påfyll, blir det mingling og bar på takterrassen.

Deltakere BarTalk   

  • Sebastian Gulliksen Stokkebokjær, Prosjektleder, Dark arkitekter
  • Gaute Mo, CEO, Degree of Freedom
  • Dag Denstad, Fagsjef brannteknikk, Rambøll
  • Paneldebatt med flere ledet av Knut Werner Lindeberg Alsén

Arrangementet er gratis
Påmelding Via Link eller via epost til ingvild@dark.no.   

SporX, Drammen. Foto: Einar Aslaksen
SporX, Drammen. Foto: Einar Aslaksen
SporX, Drammen. Foto: Einar Aslaksen
SporX, Drammen. Foto: Einar Aslaksen
SporX, Drammen. Foto: Einar Aslaksen
SporX, Drammen. Foto: Einar Aslaksen

SporX

Under BarTalk skal dele erfaringer "takeouts" fra utviklingen av BREEAM Outstanding-sertifiserte SporX. Det blir fokus på arkitektonisk konsept, hvordan bygge trekonstruksjon i ti etasjer, og hvordan sikre dette mot brann. 

Vi spør hvordan et av Norges mest bærekraftige trebygg ble laget. 

SporX ble designet av DARK Arkitekter. Degree of Freedom hadde ansvaret for den konstruksjonen. 

Med SporX har Dark Arkitekter og Degree of Freedom utviklet Drammens største trebygg. Ambisjonen var å bygge det mest bærekraftige kontorbygget i Norden. Dette ble realisert på grunn av beliggenheten ved siden av jernbanestasjonen, ingen parkeringsplass, en romslig underjordisk sykkelparkering, og mest av alt på grunn av å bygge hele den ti etasjer høye trekonstruksjonen med lokalproduserte materialer. 

SporX har bidratt til lokal verdiskaping gjennom etablerte næringsaktører og tilrettelegging for et dedikert co-work-konsept og gründerhus. Bygget er utformet med tanke på sambruk og fleksibilitet for å kunne tilpasse seg fremtidens arbeidsformer, med felles kantine, eventarealer og møteromspool. Med sin sentrale plassering, rett ved stasjonen, er det tatt et aktivt valg om å utelate bilparkering i bygget. Bilparkeringen har utgått til fordel for sykkelparkeringsfasiliteter med tilhørende garderobeanlegg.

Bygget er utført som samspill-entreprise i tidligfase, for å ivareta de høye ambisjonene til byggherre og DARK Arkitekter; noe som har bidratt til tidlig felles eierskap i prosjektet, også for involverte rådgivere og entreprenør. Høye BIM-krav underveis i prosjekteringen, og utarbeidelsen av en tverrfaglig 'Digital Tvilling' før byggestart, sikret god fremdrift, presisjon og full kontroll gjennom gjennomføringsfasen.


Om Dark Arrkitekter

DARK Arkitekter ble etablert i 1988, og har de siste 35 årene arbeidet med flere av landets største og viktigste prosjekter. I dag utgjør Dark et stort arkitektmiljø med over 100 medarbeidere fordelt på fem designstudios i Norge – Oslo, Drammen, Fredrikstad, Bergen og Stavanger, og ett i Gdańsk, Polen. 

Dark sin ambisjon er å skape en bedre og lysere fremtid gjennom å formgi bygninger og steder som er varige, opplevelsesrike og inkluderende. Selskapet jobber aktivt for at deres prosjekter skal ha en merverdi for samfunn og brukere, slik at de kan utvikle byer og nabolag av høy kvalitet som beriker folks liv. 

Med sin faglige tyngde, erfaring og samarbeidskultur har Dark Arkitekter gjennomføringsevne til å ta prosjekter fra A til Å, fra første pennestrøk til ferdigstilt prosjekt. 

På veien dit deler Dark en felles skaperglede for arkitektur, utviklet i samspill med omgivelsene, naturen og menneskene som skal ta stedet i bruk. 

Om Degree of Freedom

Om Degree of Freedom (DoF) er et arkitektur orientert, fleksibelt og internasjonalt ingeniørfirma med kontorer i Oslo, Valencia og Athen. Selskapets ingeniører har deltatt i noen av de mest prestisjefylte og innovative internasjonale prosjektene. Deres mål er å være best på deres felt.

DoF er spesialister på anleggs- og konstruksjonsteknikk. De har kjernedisipliner innen signaturbrodesign, trekonstruksjon og kompleks geometri og montering.

Degree of Freedom prioriterer prosjekter av arkitektonisk og sosial betydning, og der bærekraftige løsninger står sentralt.

Selskapet deltar i alle ledd i et prosjekt, fra et tidlig konseptutvikling og hele veien til gjennomføring av produksjonsmodeller og oppfølging av byggefasen.