Prosjekter i liten skala, slik som hytter og eneboliger, fungerer ofte som et laboratorium for utvikling av ny arkitektur, også trearkitektur. Gode eksempler fanges jevnlig opp av norske og internasjonale tidsskrifter og nettsteder.

Ingeniørene i Degree of Freedom skaper avanserte, store trekonstruksjoner basert på kunnskap fra sin erfaring med komplekse bygg i betong og stål. Det utradisjonelle selskapet kaller seg et arkitekturorientert ingeniørkontor. Degree of Freedom kommer til den nasjonale konferansen for trearkitektur som arrangeres på AHO onsdag den 13. november.

Arkitekt Andrew Waugh i Waugh Thistleton Architects er én av de internasjonale pionerene i utviklingen av ny, urban trearkitektur. Waugh er invitert som hovedinnleder på Den 7. nasjonale konferansen for trearkitektur.