Stjernearkitekten Michael Green til årets konferanse

15.09.2019

Det store trekkplasteret til årets nasjonale konferanse for trearkitektur er stjernearkitekten Michael Green fra Canada. Green har blitt verdenskjent for budskapet om hvordan byggenæringen kan lykkes med å bygge flere boliger samtidig som man reduserer klimatrusselen. 

Tekst: Knut Werner Lindenberg Alsén

Foto: MGA
Foto: MGA

Green mener at for å lykkes må verden slutte å bygge i stål og betong. Det må bygges i tre. Green er en ettertraktet foredragsholder verden over, og han forteller at det meste av tiden hans går til å få folk til å forstå hva som er mulig med tre.

Michael Green, som er grunnlegger av Michael Green Architecture (MGA) kan å inspirere deltakerne med sin gjennomgang av hans reise fra han promoterte muligheter med bygging av høyhus i tre, til at dette har blitt en global bevegelse der landene konkurrerer i å bygge høyt i tre. Green ble navngjeten for sin positive tro på konseptvurderinger av høyhusprosjekt opp til 30 etasjer. Green hevdet lenge at en skyskraper bygget i konstruksjoner av tre var fullt mulig. Under foredraget viste han hvordan Empire State Building ville blitt hvis skyskraperen hadde blitt konstruert i tre.

- For ti år siden mente folk at jeg var gal da jeg snakket om å bygge høye trehus. I dag finnes det teknologi som gjør det mulig, og nå skal det bygges høyere enn 30 etasjer,sier Michael Green i et intervju etter foredraget.

Greens ambisjon er å drive langsiktige bærekraftig prosjekter, og han ønsker med sin arkitektur å fortelle meningsfulle historier - både for de som skal jobbe og bo i bygget, og naboene til det. Tenkningen hans fikk sitt store gjennombrudd da MGA fikk ansvaret for utvidelsen av rådhuset i Vancouver. Siden har byggeprosjektene hans avløst hverandre. Greens siste ferdige bygg, er et syv etasjes høyt og 20.000 kvadratmeter kontorbygg i Minneapolis, USA, kalt T3. Dette er den hittil høyeste moderne trebygningen bygget i USA. Et bygg Green ikke synes er så stort. Nå er kontoret i gang med et kulturbygg i tre i Sverige.

Stjernearkitekten er kritisk til mange arkitekter som har internasjonal stjernestatus.

- Jeg er skuffet over at mange av de arkitektene som har oppnådd status som såkalte stjerner, ikke benytter denne posisjon til å fremme interessene til kundene sine, men egne egoistiske, drømmer og ønsker. I stedet burde de utvikle arkitektur som setter folket og naturen i sentrum. Green sier at han ikke lengre ønsker å bygge i annet enn tre.

Michael Green har skrevet boken "Tall Wood Buildings, der han utbroderer tenkningen sin om økonomiske og økologisk bærekraftige alternativer til stål og betong. Ved bruk av detaljer, eksempler og tekniske løsninger, viser han i boken at tre er den første seriøse utfordreren til stål og betong i dette århundre, med potensial til å fundamentalt endre byggenæringen. Bokutgivelsen førte til at han fikk oppdraget med å bygge Wood Innovation and Design Center ved University of Northern British Columbia i Prince George. Seks av etasjene i bygningen skal være en synliggjøring av nye byggemetoder, basert på forskjellige løsninger for å koble sammen ulike bygningskonstruksjoner i tre.