Konferansen 2022

Skriv inn tekst her

Hovedtema: Verdien av tre i arkitekturen

Mandag 28. november 2022

Målet med årets konferanse er at de som deltar finner inspirasjon, lærer noe og utvider nettverket til bruk i det videre arbeidet med sirkulærøkonomi knyttet til våre bygde omgivelser.

I konferansen vil vi utfordre ulike bransjer i verdikjeden (utvikler, entreprenør, arkitekt og ingeniør) til å dele sine utfordringer med oss. Formålet er å identifisere utfordringer som kan gjøre hele næringen bedre slik at vi får enda bedre arkitektur i fremtiden. I tre av sesjonene tar vi utgangspunkt i konkrete bygg, der vi samtaler omkring muligheter og utfordringer med trebruken til disse.

Tidspunkt: 28. november. kl 08.50-16.00
Sted: DOGA, Oslo
Format: Dialogbasert med innledere, panel og deltakere i salen.
Blant flere kommer disse kommer: SAAHA, Ola Roald Arkitektur, Kima arkitektur og Atelier Oslo, Haugen/Zohar Architects, White Arkitekter, Degree of Freedom, Treindustrien, Trefokus, Rewo, WCTE 2023, Moelven, Rothoblaas, Alvdal Skurlag, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Norsk Bygdesagforening.

Mer informasjon

Detaljert program

08.00-08.50 Kaffe, besøk hos utstillere og nettverking

08.50 Velkommen, innledning og presentasjon av sponsorer og utstillere

09.00-09.45 INNSPILL TIL DELTAKERNE
Muligheter og utfordringer med tre til bygg sett fra skogforvaltning
Fylkesskogmester og Tredriver Christina Q Heggertveit, Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Bygdesagene som en ressurs til fremtidens trearkitektur
Daglig leder Inger Marie Svingset, Norsk Bygdesagforening

Utfordring med redesign av restavfall fra treindustrien
Daglig leder Olav Engelstad, Rewo

ReCapture. Arkitektdrevet digital datainnsamling, identifisering for gjenbruk
Daglig leder Sofie Galåen Bentzen og arkitekt Rebekah Schaberg, White Arkitekter

09.45-10.40 SESJON 1: UTFORDRINGER MED TRE I ARKITEKTUREN
Arkitektenes utfordringer med bruk av tre
Arkitekt Thor Olav Solbjør, SAAHA

Ingeniørens utfordringer med bruk av tre
Sivilingeniør Ivana Katavic, Degree of Freedom

Leverandørenes utfordringer i møte med bestillere
Prosjektleder Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien

10.40-11.00 PAUSE, NETTVERKING OG BESØK I UTSTILLINGEN

11.00-12.00 SESJON 2: OMBRUK AV TRE I ARKITEKTUR

Fra donorbygg til nybygg.
Dialog med eksempler fra Båtsfjord skole og barnehage.
Innledning ved arkitekt: Jason Mrdeza i Ola Roald Arkitektur.
Dialog mellom innledere, panel og deltakere i salen.

Sirkulærøkonomi sett fra Moelven

12.00-13.00 SESJON 3: TRANSFORMASJON AV EKSISTERENDE BYGG MED BRUK AV TRE

Til fremtiden via fortiden:
Dialog med eksempler fra Pressens hus
Innledning ved arkitekt: Haukur Morthens, Kima arkitektur og Atelier Oslo
Dialog mellom innledere, panel og deltakere i salen.

Sirkulærøkonomi sett fra Alvdal Skurlag

13.00-13.45 LUNSJ, NETTVERKING OG BESØK I UTSTILLINGEN

13.45-14.00 Om WCTE 2023

Daglig leder Knut Werner Lindeberg Alsén, WCTE Oslo 2023

14.00-15.00 SESJON 4: BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR

Hus med null utslipp:
Dialog med eksempler fra Zero Emmission House.
Innledning ved arkitekt: Marit Justine Haugen, Haugen/Zohar Architects
Dialog mellom innledere, panel og deltakere i salen.

Sirkulærøkonomi sett fra Rothoblaas

15.00-15.30 Presentasjoner fra studenter ved AHO
Paviljong til WCTE 2023

15.30 Slutt