Om konferansen

Skriv inn tekst her

Foto:Stig Marlon Weston
Foto:Stig Marlon Weston

Den nasjonale konferansen for trearkitektur er en nasjonal møteplass hvor næringsliv, forskning, myndigheter, studenter og brukere av arkitektur treffes hvert år for å inspirere hverandre om muligheter og begrensninger knyttet til bruk av tre i arkitektur.

Målsetting med konferansen
Målsettingen for Den nasjonale konferansen for trearkitektur er å være en arena hvor næringen i hele verdikjeden fra skogen til bygget får faglig påfyll og inspirasjon. Fremragende trearkitektur er konferansens hovedprofil. Konferansen skal ha en innovativ profil, og vi legger vekt på å presentere gode prosjekter fra Norge og utlandet. Konferansen har vært arrangert syv år på rad siden 2013. 

Internasjonal
Selv om konferansen i hovedsakelig retter seg mot norske arkitekter og arkitektstudenter, og resten av byggenæringen, har konferansen har en åpen dør til resten av verden. Konferansen skal være et sentralt sted for deltakere å skaffe seg oversikt over utenlandske hovedtrender innen trearkitektur og bruk av tre i bygg, i tillegg til at konferansen kan bli et forum for at det skapes internasjonale innovasjonsprosesser og forskningssamarbeid.

Hvem retter konferansen seg mot?
Konferansen retter seg mot aktører i hele verdikjeden fra skogen til arkitekturen, og alle som har en naturlig grenseflate mot bruken av trebruk i arkitektonisk sammenheng. Konferansens målgrupper er norske arkitekter og arkitektstudenter, rådgivere, byggherrer, eiendomsutviklere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien. Offentlige myndigheter og FoU-miljøer er en svært viktig målgruppe og leverandør av ny kunnskap. Konferansen har som mål å nå ut til ungdom i utdanningsfasen og skal derfor fokusere på tema som utdannings- og forskningsinstitusjonene er opptatt av.

Utdeling av Treprisen
Treprisen blir delt ut i konferansen. «Treprisen» er en arkitekturpris som deles ut for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale. Prisen ble opprettet i 1961 og deles ut av TreFokus og NAL.

Bakgrunn
TreFokus og prosjektleder tok i 2013 initiativet til at det ble etablert en årlig nasjonal konferanse som retter seg spesielt mot trearkitektur. Bakgrunnen for dette er at bruken av tre på nye måter i bygg og trearkitektur er voksende i Norge samt at standarden på norsk trearkitektur har fått en internasjonal høy kvalitet. Norsk arkitektur har markert seg både nasjonalt og internasjonal gjennom flere utmerkelser. 

Les mer om tidligere konferanser
Les mer om konferansene: