Vårkonferansen 2023

Hovedtema: Arkitektur og folkehelse

Mandag 17. april 2023

Program

08.00-08.50 Kaffe, besøk hos utstillere og nettverking

08.50 Velkommen

09.00 SESJON 1 OVERORNDE INNSPILL FRA ARKITEKTENE
Interiørarkitektens rolle og fremtidsvisjoner
Visepresident Kaja K Geiran, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) og Interiørarkitekt MNIL og partner hos Cadi interiørarkitekter

Design innenfor helsemiljø og arkitektur
Avdelingsleder, partner, Interiørarkitekt MNIL Morten Kaels, SPINN Arkitekter

Arkitektens nevropsykologiske tilnærming til arkitekturen
Arkitekt Tor Austigard, Austigard Arkitektur

Dialog med panel og deltakerne

10.00 PAUSE OG NETTSBYGGING

10.50 SESJON 2: HYPOTESER, FORSKNING OG FAKTA

Arkitektur og folkehelse
Kommunelege og førsteamanuensis Knut Ragnvald Skulberg, Elverum kommune og Høgskolen i Innlandet

Biofili-hypotesen og arkitektur 
Arkitekt og senterleder Pasi Aalto, NTNU Wood

Betydning av kontekst for matopplevelse
Seniorforsker Margrethe Hersleth, sensorikk og forbrukeradferd i Nofima

Hva kan vi med sikkert si om helsegevinster ved bruk tre inne i bygg?
Professor Anders Q. Nyrud, NMBU

Dialog med panel og deltakerne

12.00 LUNSJ, NETTVERKING OG BESØK I UTSTILLINGEN

12.45 SESJON 3: PÅGÅENDE FORSKNING OG NY KUNNSKAP
Eksperimentell studie over helseutfall ved avgassing fra trevirke
Kommunelege og førsteamanuensis lKnut Ragnvald Skulberg, Elverum kommune og Høgskolen i Innlandet

Folkehelse og arkitektur
FoU-leder Bjarte Bye Løfaldli, Helseinnovasjonssenteret

WOOD for HEALTH: Wood in European health care buildings
Seniorforsker Ulrich Hundhausen, Treteknisk

Pilotstudie: Kan naturlige materialer ha en positiv effekt på helsen?
Virksomhetsleder Bror Sundquist, Luleå tekniske universitet

Ny undersøkelse: Synlig treinteriør gir godt psykososialt miljø
Daglig leder Hilde Widerøe Wibe, Norske Trevarer

Dialog med panel og deltakerne

14.00 SESJON 4 PRESENTASJON AV FORBILDEBYGG
Nye dronning Silvia barn- og ungdomssykehus
Arkitekt Jens Axelsson, White arkitekter

Borgafjellet Barneskule (Os kommune)
Sivilarkitekt/diplomingeniør Bjørn Feltens, Link Arkitektur

Dialog med panel og deltakerne

14.50 PAUSE OG NETTVERKSBYGGING

15.15 SESJON 5: FREMTIDENS ARKITEKTUR BASERT PÅ NYE FAKTA
Dialog med innledere, panel og deltakerne

16.00 SLUTT